Monday, 17 October 2011

kemahiran mikropengajaran

Seperti selalu, hari isnin dipenuhi dengan ilmu penaksiran yang bertajuk kemahiran mikropenlajaran:
       a) kemahiran memulakan pengajaran
        b) menyoal
        c) menerang
        d) memperkukuh
        e) membuat demonstrasi
        f) mengendali perbincangan
        g) mengendali kerja amali
        h) menutup pengajaran
        i) membuat refleksi

a) kemahiran memulakan pengajaran
-tarik perhatian pelajar
-membantu pelajar bersedia
-memperkenalkan objektif pembelajaran
-membina aliran pemikiran
-mengetahui pengetahuan sedia ada.

No comments:

Post a Comment