Thursday, 17 November 2011

saya, media, dan teknologi

Setelah mendapat bantuan rakan-rakan dalam menyiapkan tugasan, saya mampu mengahsilkan satu paparan menarik tentang teknologi serta media. Begitu juga dengan pnerangan pensyarah yang membantu dalam menyiapkan tugasan ini.
Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada sesiapa yang terlibat dalam membantu saya secara ikhlas. Sila layari link di bawah untuk mengetahui yang selanjutnya :


No comments:

Post a Comment