Thursday, 17 November 2011

saya, media, dan teknologi

Setelah mendapat bantuan rakan-rakan dalam menyiapkan tugasan, saya mampu mengahsilkan satu paparan menarik tentang teknologi serta media. Begitu juga dengan pnerangan pensyarah yang membantu dalam menyiapkan tugasan ini.
Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada sesiapa yang terlibat dalam membantu saya secara ikhlas. Sila layari link di bawah untuk mengetahui yang selanjutnya :


Wednesday, 16 November 2011

p&p konstruktivisme

Pembelajaran memerluka membina ,meruntuh, dan membina semula makna
Pembelajaran juga merangkumi menstrukturkan semula idea sedia ada.
                                   Prinsip pembelajaran konstruktivisme
 •  proses berterusan
  • aktiviti mental dan sosial
   • melibatkan bahasa dan memrlukan konteks
    • masa yang mencukupi
     • metakognisi(mengawal fikiran semasa pembelajaran) 

      Urutan pengajaran 4 fasa
      Permulaan/Mencungkil idea
      Menstruktur/Menstruktur semula idea
      Aplikasi idea

      Refleksi /penutup


Perbandingan Objektivisme Dengan Konstruktivisme Dalam Pendidikan

Objektivisme Konstruktivisme
Tanggapan Utama Pengetahuan wujud bebas dari persekitaran dalaman dan luaran pelajar Pengetahuan bukan objektif, apa yang kita benar-benar tahu dan faham hanyalah persepsi kit. Ia ditentukan oleh kita semua. Pengetahuan tidak mempunyai struktur mutlak
Kesan Guru menolong murid membina pengetahuan dan rangka konteks di mana ia wujud. Mereka mengguna analogi, contoh dan pelbagai kaedah mengingat. Mereka tanya soalan untuk membantu murid Guru menolong murid membina kefahaman baru dan menolong murid merakamkannya ke dalam struktur kognitif sedia ada. Mereka melakukannya dengan menolong murid membentuk analogi, contoh dan kaedah mengingat murid sendiri, dan guru menolong murid membentuk soalan yang perlu ditanya bagi membimbing mereka ke arah kefahaman yang lebih tinggi
Respons Guru "ada perkara yang anda hendak tahu dan saya akan ajar kepada anda apa yang saya tahu"
"Saya ajari ini, mereka belajar ini"
"Pelajar ini sungguh bijak, mereka belajar apa saja yang saya ajarkan"
"Ada perkara yang anda hendak tahu dan saya akan tolong anda mengetahui bagaimana anda boleh belajar mengenainya"
"Saya ajar ini, mereka belajar itu"
"Pelajar ini sungguh bijak, mereka belajar perkara yang saya tidak pernah rancang untuk ajar mereka"